Artist impression uit het Masterplan dat door BRC Imagination Arts is ontworpen

Deze week is de officiële aanbesteding voor het ontwerpen en bouwen van de inhoud van WFC Experience gepubliceerd op Tenderned. Deze aanbesteding is gericht op het vinden van een Experience architect en bouwer die het Masterplan en de nota van uitgangspunten verder uitwerkt tot een definitief ontwerp en in de realisatiefase als hoofdaannemer de attractie bouwt.

Stichting WFC Experience is met deze aanbesteding op zoek naar bureau of combinatie die de kennis, ervaring en passie bezitten om het Masterplan uit te werken in een prachtig ontwerp en in een later stadium een fantastische Attractie. Geïnteresseerde bedrijven hebben tot 26 augustus 2020 de tijd om zich in te schrijven.

De hele opdracht is gepubliceerd op Tenderned: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199704;section=1

Eerde zijn al de aanbestedingen voor de exploitant en de bouwkundig architect gepubliceerd. De verwachting is dat alle drie de Europese aanbestedingen begin september gegund kunnen worden.