‘Het voelt als thuiskomen!’

Met ingang van 1 april kent het bestuur van de stichting World Food Center Experience een nieuwe bestuurder. Aart Jan Verdoold, CEO van Dunavast, neemt in het bestuur de plaats in van Martin Ruiter, die zijn bestuursfunctie niet langer kon combineren met zijn andere werkzaamheden. Verdoold is een nieuw gezicht in het bestuur van de stichting maar was in het verleden vanuit Green Real Estate al eerder betrokken bij de ontwikkeling van het World Food Center. “Ik was 6 jaar geleden al razend enthousiast over het hele concept van de WFC Experience en dat is versterkt, nu het allemaal tastbaar wordt. Ik geloof dat er hier iets heel moois aan het ontstaan is, waar ik graag mijn steentje aan bij draag.”

Aart Jan Verdoold

Het belang van voedsel en voeding
“Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat wereldwijd het thema voedsel alleen maar verder aan belang wint. Bij voedsel spelen zoveel verschillende zaken; van de vraag hoe we voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking kunnen blijven produceren, tot en met vraagstukken rond gezondheid, duurzaamheid en logistiek. Tegelijkertijd is voedsel meer dan voeding alleen, en kent het ook tal van sociale aspecten. We zijn wat we eten, in meerdere opzichten. En dat betekent dus ook dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze keuzes op dit gebied. Dat geldt voor de overheid en het bedrijfsleven, maar uiteindelijk ook voor de consument. Die heeft met zijn voedselkeuzes een substantiële impact op de eigen gezondheid maar ook op het milieu en de beschikbaarheid van voedsel op een grotere schaal. Het belang van een goed bewustzijn op dit gebied is daarom levensgroot”, zegt Aart Jan Verdoold.

“Ook al is het alweer wat jaren geleden dat ik hier aan tafel zat, de passie voor het thema voeding is gebleven. Het voelt een beetje alsof ik weer thuiskom. Het World Food Center wordt nu daadwerkelijk de plek die de initiatiefnemers indertijd voor ogen hadden. Een plek waar overheden, kennisinstellingen, bedrijven en consumenten elkaar ontmoeten om kennis uit te wisselen en om ervaring op te doen. Een plek waar mensen wonen en werken en waar de WFC-Experience een gezichtsbepalende publieksattractie zal worden.”

“Ik vertegenwoordig in het bestuur niet één specifieke partij, anders dan dat ik mijn eigen specifieke kennis en ervaring meeneem op het gebied van ondernemen, projectontwikkeling, duurzaamheid en exploitatie. Het huidige bestuur is heel veelzijdig, met competenties vanuit wetenschap, voeding, overheid en de leisure-branche. Nu draag ik mijn steentje bij vanuit commercie en het bedrijfsleven. Dat vult elkaar goed aan.”

Bedrijven blijven aangesloten
“Het is goed dat we vanuit het bestuur ook met de bril van het bedrijfsleven naar de Experience blijven kijken. Ik zie dat de belangstelling voor de Experience vanuit het bedrijfsleven weer toeneemt. En kijk eens naar de bedrijven die drie tot vijf jaar geleden al in beeld waren. Deze zijn nog steeds aangesloten en er heeft niemand gezegd te willen stoppen. Sterker nog: de groep wordt alleen maar groter. Bedrijven zeggen ‘hou ons aangehaakt en kom terug zodra er meer concreets bekend is.’ Ik vergelijk onze Experience wel eens met Corpus uit Leiden. Dat is in feite ook een Experience, maar dan over het menselijk lichaam. Daar zijn nu veel bedrijven bij aangesloten en dat heeft eveneens aanlooptijd nodig gehad.”


Mooie nieuwe ideeën
Bij de Experience gaan we niet voor een zesje. Daarom werken we met de best denkbare partners. Zoals de Experience designers van het Amerikaanse BRC. Er is nergens een bedrijf dat meer ervaring heeft op dit gebied en meer successen kent dan BRC. En ook de architecten van Kraaijvanger behoren tot de absolute top op dit gebied. Het is mooi om te zien dat hun goede onderlinge samenwerking nu al tot mooie nieuwe ideeën leidt.”

“Het gaat hierbij om betrokkenheid, creativiteit en ondernemerschap. Ik sluit aan vanuit de achtergrond van een commercieel bedrijf en met ervaring op het gebied van vastgoed en ontwikkeling. Vastgoed is feitelijk ook niets anders dan je heel goed verdiepen in wat de gebruiker wil. De wensen van de gebruiker inventariseren om daarna de vertaalslag te maken naar het creëren van échte toegevoegde waarde voor de deze gebruiker en de omgeving. Daarbij spelen allerlei factoren en dat is bij de Experience net zo.”

Succes
“Op dit moment maken we de grootste stappen bij het doorontwikkelen van de Experience, zowel qua inhoud als ook qua gebouw en exploitatie. Daarbij willen we onze belangrijkste stakeholders, in de vorm van de Gemeente Ede, de Provincie Gelderland en het Rijk goed blijven meenemen. Er gebeurt hier iets heel bijzonders en dat is een succes waarvoor met name Ede en Gelderland de credits verdienen. Zeker nu er zulke gerenommeerde partners als BRC, Kraaijvanger Architecten en de Teka Groep aan meewerken, heb ik er alle vertrouwen in dat het een groot succes wordt.”