De World Food Center Experience is een initiatief van gemeente Ede, provincie Gelderland, Wageningen University & Research, Stichting World Food Centers en WFC Development B.V. (een samenwerking van BPD (Bouwfonds Property Development BV) Green Real Estate B.V. en Van Wijnen Groep N.V.).

Om de onafhankelijkheid van de WFC Experience te waarborgen, is de Stichting World Food Center Experience opgericht. De stichting is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en realisatie van de WFC Experience en blijft verantwoordelijk voor de inhoud en het vastgoed van de Experience na opening.

Financieel

De investering voor ontwikkeling en realisatie van de Experience is € 34 miljoen. De investeringen in het gebouw, onder andere de integratie van de Experience in de Mauritskazerne met de toevoeging van een nieuw te ontwikkelen gebouw, zijn begroot op € 26 miljoen en worden gedekt door een lening van de Gemeente Ede. De huursom kan worden opgebracht uit de exploitatie. De investeringen in de inhoud van de Experience en de ontwikkelkosten (tezamen circa € 34 miljoen) zijn niet op te brengen uit de exploitatie en moeten worden gedekt uit bijdragen van overheden, bedrijven en fondsen. De gemeente Ede en provincie Gelderland hebben samen € 23 miljoen toegezegd. Vanuit de regiodeal Foodvalley draagt het Rijk € 5 miljoen bij. Voor het resterende bedrag worden aanvragen gedaan
bij bedrijven en fondsen.