Wat is de WFC Experience?
De WFC Experience is een unieke educatieve attractie op het gebied van voedsel, gezondheid en duurzaamheid.  Bezoekers worden meegenomen op een persoonlijk voedselavontuur. Spelenderwijs worden zij zich meer bewust van alles wat er bij de productie en consumptie van ons voedsel komt kijken en worden zij enthousiast over hun eigen rol bij het aanpakken van de verschillende voedseluitdagingen, zowel voor zichzelf als voor hun omgeving.

Daarnaast is de WFC Experience ook een platform waar bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en consumenten elkaar inspireren en kennis met elkaar delen om te komen tot oplossingen voor (wereldwijde) voedselvraagstukken. Internationale bezoekers kunnen hier kennisnemen van de voortrekkersrol van Nederland op het gebied van agrofood. Hierdoor kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en wordt innovatie gestimuleerd.

Wat wil de WFC Experience bereiken?
De WFC Experience wil bezoekers laten zien wat er allemaal bij de productie en consumptie van voedsel komt kijken, en wat de impact is van alle dagelijkse voedselkeuzes.

Zo worden ze spelenderwijs gestimuleerd om gezondere en duurzamere keuzes in voeding te maken.
Voor internationale delegaties is het de plek waar zij de voortrekkersrol en innovatiekracht van de Nederlandse voedselsector ervaren en waar kennisuitwisseling en samenwerking met Nederlandse organisaties kunnen worden aangegaan.  

Op wie richt de WFC Experience zich?
De doelgroepen voor de WFC Experience zijn primair families met kinderen, maar ook scholieren en studenten. Daarnaast richt de WFC Experience zich op internationale delegaties, die geïnteresseerd zijn de innovatiekracht van Nederland.

Wat maakt de WFC Experience zo uniek?
De WFC Experience gebruikt de kracht van beleving om bezoekers bewust te maken van de impact van voedsel op het menselijk lichaam en op ons milieu. Nergens ter wereld bestaat een dergelijke thema-attractie op het gebied van voedsel. Bezoekers beleven de wereld van voedsel met al hun zintuigen: zien, horen, ruiken, voelen en proeven.

Wat krijgen bezoekers te zien?
Beleving speelt een belangrijke rol bij het overdragen van kennis. Een bezoek aan de Experience wordt een echt voedselavontuur. Jong en oud kunnen zich volledig onderdompelen in de wereld van voedsel, door te horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Moderne technologie wordt gebruikt om bezoekers een reeks ervaringen te bieden, die ze niet snel zullen vergeten. In 2021 ligt er een definitief ontwerp, waarin beschreven wordt wat er precies te beleven is en wat de attracties zijn.

Welke thema’s behandelt de WFC Experience?
Binnen de WFC Experience staan 4 thema’s centraal: de impact van voedsel op het menselijk lichaam, hoe werkt de voedselketen, wat zijn de nationale en internationale voedseluitdagingen, en hoe draagt Nederland daaraan bij.

Waarom komen bezoekers naar de WFC Experience?
Nooit eerder stond het onderwerp voedsel zo in de schijnwerpers als nu. Voedsel is onlosmakelijk onderdeel van ons leven. We genieten van voedsel, het brengt mensen en culturen samen en we hebben het dagelijks nodig om te kunnen leven. Tegelijkertijd beseffen steeds meer mensen dat voedsel sterk verbonden is met een gezond lichaam en een gezonde planeet. Er wordt echter zoveel gezegd en geschreven over voedsel: hoe zie je door de bomen het bos nog? In de WFC Experience beleven bezoekers door te horen, zien, ruiken, voelen, proeven wat de impact van voedsel is op hun lichaam. Ze leren hoe de voedselketen werkt, wat nationale en internationale voedseluitdagingen zijn en welke rol Nederland speelt. Dit alles op een spannende, aantrekkelijke en boeiende manier, waardoor de WFC Experience een uitstekende attractie is voor het hele gezin. Hoe het er exact uit gaat zien, zal duidelijker worden in de realisatiefase. Voor nu geven de artist impressions een mooi beeld van het huidige conceptontwerp.

De wereld verandert snel, hoe gaat de WFC Experience daarmee om?
De WFC Experience vertelt het actuele verhaal over voedsel en welke innovaties er op het gebied van voeding op stapel staan. De WFC Experience werkt met wisselende thema’s en kan flexibel omgaan met veranderingen. Begin 2021 ligt er een definitief ontwerp waarin beschreven wordt wat er precies te beleven is en wat de attracties zijn.

Hoeveel bezoekers trekt de WFC Experience straks?
Jaarlijks zullen naar verwachting circa 330.000 mensen de WFC Experience bezoeken. Dit aantal bezoekers is berekend door Leisure Development Partners (LDP). LDP is gespecialiseerd in haalbaarheidsstudies en werkt in 70 landen voor onder andere Disney en Universal Studios. Bij het doorrekenen van de haalbaarheid van de exploitatie van de WFC Experience is rekening gehouden met een fluctuatie in bezoekersaantallen.

Wanneer gaat de WFC Experience open?
De verwachting is dat de WFC Experience in de tweede helft van 2023. opent.

Wie zitten er achter de WFC Experience?
De WFC Experience is een initiatief van gemeente Ede, provincie Gelderland, Wageningen University & Research en WFC Development B.V. Vanaf het begin zijn ook diverse bedrijven intensief betrokken bij de ontwikkeling van de WFC Experience, waaronder Albert Heijn, DSM, FrieslandCampina, KeyGene, Nestlé, Rabobank en Scelta Mushrooms.

Is er ook inbreng van andere maatschappelijke partners?
Verschillende maatschappelijke organisaties hebben meegedacht met het concept, waaronder Alliantie Voeding in de Zorg en de Wereld Voedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Ook in de onafhankelijke Raad van Advies zitten vertegenwoordigers uit het maatschappelijk speelveld. Naast de betrokken bedrijven hebben de volgende organisaties in oktober 2019 deelgenomen aan inhoudelijke sessies: WUR, Voedingscentrum, Ziekenhuis Gelderse Vallei, LTO, Solidaridad, Ministerie LNV, provincie Gelderland, Slow Food Youth Network (SFYN), gemeente Ede, Kipster, Boerenhart, GroentenFruithuis.  Wij gaan ook graag in gesprek met nieuwe partners.

Hoe ziet de organisatie eruit?
Voor de realisatie van de WFC Experience is januari 2020 een onafhankelijke stichting opgericht die verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en realisatie van de World Food Center Experience.
Het stichtingsbestuur bestaat uit ervaren bestuurders op het gebied van food, voedseleducatie, milieu & duurzaamheid, communicatie en entertainment/events. 

Het stichtingsbestuur telt vijf leden, bestuursvoorzitter is Cees van der Knaap, voormalig burgemeester van Ede en staatsecretaris van Defensie. Hij vervult deze functie op tijdelijke basis totdat er een definitieve voorzitter wordt benoemd. Leisure specialist Dirk Lubbers is penningmeester. De overige bestuursleden zijn Martin Ruiter, Ika van der Pas en Hans Dagevos, die respectievelijk vanuit een ondernemend, duurzaam-maatschappelijk en wetenschappelijk perspectief hun kennis en ervaring inbrengen.

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoerende organisatie, waarvan de dagelijkse leiding in handen is van directeur Marcel Goossens.

Hoe is de organisatie geregeld?
Om een succesvolle Experience neer te zetten, is de inbreng van de exploitant in de ontwerpfase en de realisatiefase zeer belangrijk. Daarom is ervoor gekozen om de exploitant nu reeds aan te besteden. De geselecteerde exploitant zal samen met de aangesloten partners meedenken over de verdere invulling van de Experience en is nauw betrokken bij de vormgeving van de inhoud en het gebouw. Er worden momenteel gesprekken gevoerd met een mogelijke exploitant.

De aanbesteding van de exploitant maakt onderdeel uit van in totaal drie Europese aanbestedingen. Ook de experience-bouwer en de architect voor het gebouw worden aanbesteed.

Komt er reclame in de WFC Experience?
Nee. Reclame is niet op zijn plaats omdat dit zou afdoen aan de geloofwaardigheid van het verhaal dat de Experience vertelt. Het is de brede samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en wetenschap binnen de WFC Experience die een onafhankelijk en objectief verhaal garandeert. Een onafhankelijke Raad van Advies toetst en adviseert gevraagd en ongevraagd en heeft haar goedkeuring gegeven aan het concept van de Experience.

In de WFC Experience staat de agrifoodsector centraal. Zijn ook de boeren hierbij betrokken?
Ja, er is ook contact met partijen die boeren vertegenwoordigen. In de verdere ontwikkeling zullen deze partijen naar verwachting ook een actieve rol vervullen.

Waar komt de Experience?
De WFC-Experience wordt gerealiseerd op het World Food Center terrein in Ede. Dit gebied, gelegen naast het intercity-station Ede-Wageningen, wordt momenteel ontwikkeld tot een gemengd gebied met zowel bestemmingen wonen en werken als ook recreatie. De WFC-Experience wordt gerealiseerd gelegen in en achter de huidige Mauritskazerne. Het maakt daarbij gebruik van het bestaande monumentale kazernegebouw, aangevuld met specifiek voor de Experience ontwikkelde nieuwbouw.

Waarom in Ede?
De Gemeente Ede biedt een unieke locatie voor het World Food Center, centraal in Nederland en pal naast het intercitystation Ede-Wageningen in Ede.

Daarnaast is de Gemeente Ede al vanaf 2015 pionier met een gemeentelijk voedselbeleid. De centrale missie – zorg goed voor jezelf en de aarde door een gezond voedselsysteem – vertaalt zich in het gemeentelijk beleid als: gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Ede.

Vanuit een lange historie als voedselproducerende regio, waar alle schakels in de voedselketen te vinden zijn, en met een regionaal omgevingsklimaat gekenmerkt door unieke kennis en innovatie op het gebied van voedsel, is Ede bij uitstek in staat bij te dragen aan een duurzaam en gezond voedselsysteem.

Regionaal is dit beleid verankert in de samenwerking binnen de regio Foodvalley. Deze regio huisvest een bijzonder sterk kenniscluster, van Wageningen University & Research tot en met praktijkonderwijs. Daarnaast omvat het ruim 2600 agrifoodbedrijven: van startups en mkb-bedrijven tot en met gerenommeerde R&D-instituten van multinationals.

Hoe kan ik als bedrijf of organisatie deelnemen aan de Experience?
Er zijn talloze manieren om als bedrijf, NGO of anderszins relevante organisatie aan de WFC-Experience deel te nemen, van het inbrengen van kennis en kunde en het toetsen van ideeën tot en met het financieel ondersteunen. We komen graag met iedereen in contact die op een of andere manier wil bijdragen. [link contactpagina]

Is WFC Experience de definitieve naam?
Nee, vooralsnog is World Food Center Experience een werknaam. De komende tijd wordt gekeken of er een nieuwe naam komt en welk dat is.