Raad van Advies

De Stichting World Food Center Experience wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Dit is een onafhankelijk orgaan, gevormd door mensen met een brede kennis en ervaring in de voedselketen of specifieke expertise op deelgebieden zoals communicatie, voedingswaarde, voedselindustrie, wetenschap, “edutainment” of maatschappelijke dialoog.

De Raad van Advies adviseert de Stuurgroep WFC gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling van de WFC Experience. De RvA heeft de rol van “hoeder” van dit gedachtengoed.

Voorzitter van de Raad van Advies is Ad Jurriaanse.
De huidige Raad van Advies is als volgt samengesteld:

  • Gerda Feunekes (director Voedingscentrum) – directeur Voedingscentrum
  • Tom van Loenhout (Alliantie Voeding in de Zorg / Ziekenhuis Gelders Vallei)
  • Marian Geluk (director FNLI) – directeur FNLI
  • Jorrit Kiewik (director of Slow Food Youth Network) – directeur Slow Food Youth Network
  • Raoul Bino (managing director F&B -WUR)
  • Onno Franse (food consultant)
  • Reinoud van Assendelft de Coning (Leisure consultant)
  • Ad Juriaanse (chairman)  – voorzitter